febbraio 19th, 2019 by admin

Ostatni ETAP dekolonizacji rozpoczął się po upadku reżimów autorytarnych w Portugalii w 1974 (REWOLUCJA goździków) i Hiszpanii w 1975 (transformacja ustrojowa w Hiszpanii). Nastąpiła wówczas likwidacja imperiów kolonialnych tych państw [20]. Działania wojenne w Afryce i Azji podczas II wojny światowej ożywiły Ruchy narodowowyzwoleńcze w koloniach. Po mieliśmy wojny miała Miejsce seria niewielkich wojen kolonialnych, które Jednak doprowadziły do osłabienia Metropolii. Skutkowało à ogólnym osłabieniem kontynentu Europejskiego [9]. Decydującym dla dekolonizacji czynnikiem było uzyskanie Niepodległości przez indie [10] (1947). W 1945 Roku Kolonie zajmowały Obszar 36 mln km ², na którym żyło 663 mln ludzi. Najwcześniej dekolonizacja rozpoczęła się w Azji, Następnie w Afryce, un najpóźniej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Powstające państwa często okazywały się całkowicie nieprzygotowane ne samodzielnego istnienia gospodarczego je politycznego. Niewiele wyzwolonych krajów trzeciego świata odniosło sukces Gospodarczy [2]. Afryka była tym kontynentem, na którym znajdowało się najwięcej kolonii. Gwoli Prawdy refaire Trzeba, że powstały One też najpóźniej, na ogół w Drugiej połowie XIX wieku.

W większości należały również do świata państw najniżej rozwiniętych cywilizacyjnie trudno Więc się dziwić, że właśnie państwa na CZARNYM lądzie najpóźniej uzyskiwały niepodległość. Przełomowy dla procesu dekolonizacji Tego kontynentu był Rok 1960 nazywany często rokiem afryki, jako że wówczas niepodległość uzyskało kolejnych państw regionu. Regułą było, że szybko stawały się un ONZ członkami, un szereg z nich włączało się też w prace w ramach ruchu państw Niezaangażowanych. Dawne Metropolie, zwłaszcza francja i Wielka Brytania, ze swoimi byłymi koloniami zwykle utrzymywały bliskie relations gospodarcze, polityczne, kulturowe, un bywało że także militarne. Niejednokrotnie interweniowały też zbrojnie w konflikty wewnętrzne Jak NP. Francuzi w Czadzie Czy Belgowie w Kongu. Nierzadko też po proklamowaniu Niepodległości wybuchały przewlekłe wojny Domowe Jak w Kongu w latach 1960-1965. Bywało i Tak, że niepodległość była wynikiem długoletniej wojny je kompromisu wymuszonego na Metropolii, Jak NP. Miało à Miejsce w Algierii, gdzie w latach 1954-1962 toczyła się wyniszczająca Wojna. W niektóre wojny angażowały się Zresztą państwa Trzecie. Tak było NP.

w latach 1961-1991 w angoli, gdzie zaangażowane byly Kuba z jednej, une Republika Południowej afryki z drugiej strony. Za najkrwawszą wojnę na CZARNYM lądzie zwykle uważa się wojnę domową w Nigerii.

Nessun commento.